Manifest

Een manifest is waar je in gelooft en waar je voor staat. Iedereen die deelneemt identificeert zichzelf met dit manifest gebaseerd op waarden die elkaar volledig ondersteunen en versterken: 1. We handelen vanuit agape, een vorm van liefde waarbij we het geluk van de ander als hoogste doel stellen.2. We handelen vanuit zingeving, vanuit intrinsieke […]