Manifest als handvat

Een manifest is waar je in gelooft en waar je voor staat. Iedereen die deelneemt identificeert zichzelf met dit manifest gebaseerd op waarden die elkaar volledig ondersteunen en versterken:

1. We handelen vanuit agape, een vorm van liefde waarbij we het geluk van de ander als een hoog doel stellen.
2. We handelen vanuit zingeving, vanuit intrinsieke motivatie om de ander te helpen en op een positieve manier bij te dragen aan een beter leven.
3. Wij handelen vanuit onze authenticiteit: je doet wat nodig is om jezelf en de ander te helpen, ook als dit anders is dan de gebaande paden.
4. Wij handelen vanuit vrijheid. Vrijheid om onze eigen keuzes te maken en eigen wegen te bewandelen.
5. Wij handelen vanuit eigen verantwoordelijkheid voor ons gedrag en voor onze acties.
6. Wij handelen vanuit betrouwbaarheid, waarbij alle voor en nadelen in alle eerlijkheid wordt gedeeld met de ander, zodat de ander op basis van transparantie en kwaliteit in vertrouwen een keuze kan maken.

Wij weten zeker dat, als we allemaal zijn/werken vanuit onderstaande waarden en als we zorgen dat andere mensen en tools ook vanuit deze principes functioneren, we een duurzaam paradijs creëren. De waarden van waaruit wij werken zijn achtereenvolgens:

1. Agape
Dit wordt vaak gezien als een verarming van het woord in zijn volledige betekenis. Met a’ga·pe wordt een door beginselen geleide of beheerste liefde bedoeld. Deze liefde richt zich op de behoeften van de ander, zoekt wat het beste voor de ander is en laat de ander de vrije keus om die liefde te beantwoorden of niet. Erkent de ander de waarde van agape dan krijg je een wisselwerking. Een ieder zet zijn talenten, kennis en mogelijkheden vol overgave in. Dit zorgt direct voor verbinding, de energie die ontstaat tussen mensen wanneer zij samenwerken aan hetzelfde doel. De verbinding is zowel fysiek als virtueel. Door samen te werken bereiken we meer.

2. Zingeving
Zingeving gaat uit van de intrinsieke motivatie van de mens. Hoe kan ik als mens een bijdrage leveren? Dat je intens gelukkig wordt van hetgeen wat je doet, waarbij je de medemens helpt zonder er iets voor terug te verwachten. Een zinvolle invulling in elkaars leven.

3. Authenticiteit
Als authentiek mens ga je jouw eigen weg, los van de verwachtingen van anderen. Jouw eigen identiteit en persoonlijke levensweg staan centraal. Hiervoor is wilskracht nodig, omdat je soms van de gebaande paden moet afwijken om te vinden wat bij jou past. Met eigen verantwoordelijkheid echt en origineel zijn.

4. Vrijheid
De verantwoordelijkheid en regie ligt bij de aanvrager. De aanvrager kiest vanuit vrijheid de dienstverlening die hij nodig heeft. Dit geldt ook voor de aanbieder: die biedt zijn dienstverlening in vrijheid aan, gebaseerd op het manifest en de kwaliteitsstandaarden om de professionaliteit te waarborgen.

5. Eigen verantwoordelijkheid
Als een ieder eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar gedrag en acties sluit je een hiërarchie uit.

6. Betrouwbaarheid (transparantie, wees integer en focus op afstemming)
De verbinding en samenwerking vinden plaats op basis van transparantie en afstemming. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Ben integer. Lees verder..


Bronvermelding: beterindebuurt.nl